matériO

Kategorie
Popis firmy

Knihovna materiálů: Cílem knihovny matériO Prague, která funguje od roku 2011, je poskytovat (nejen) odborné veřejnosti informace i fyzický kontakt s novými materiály a vytvořit pro návštěvníky inspirativní prostředí. Knihovna materiálů slouží jako styčná plocha mezi tvůrčími obory, jako jsou architektura, design, móda, výtvarná umění, a vědou a výzkumem, ale také mezi výrobci materiálů a jejich uživateli. Usnadňuje tak orientaci ve složité problematice materiálů a technologií, které se v dnešní době prudce rozvíjejí. Knihovna se kromě každodenního konzultačního servisu věnuje také organizaci výstav, seminářů a workshopů věnovaných materiálům.

Pro interiérové designéry je to skvělý způsob seznámit se jak s běžnými materiály tak i s těmi méně obvyklými nebo alternativními (eko, bio, udržitelné, recyklované...), které pak může použít ve svých realizacích.

Adresa firmy
Říčanova 19
Praha 6
PSČ
16000